pravi tim za vašu stolariju 

  • Hrvatski
  • Slovenščina
  • Italiano
  • English
Tel: +385 (0)52 691350 
Skype Me™!

PROVEDBA EU PROJEKTA / EU PROJECT ENFORCEMENT

Naziv projekta/ Project title: Povećanje konkurentnosti poduzeća Euro Tim d.o.o. kroz rekonstrukciju postojeće poslovne zgrade i nabavu opreme
Korisnik/ Contracting Authority: EURO TIM d.o.o.
Vrijednost projekta/ Project value: 7.466.807,86 kn
Iznos bespovratnih sredstava/ The amount of the grant: 3.224.000,00 kn
Ciljevi projekta/ Project objectives: Projektom se nastoje riješiti postojeća stanja poslovanja kroz ulaganje u rekonstrukciju i dogradnju postojeće poslovne zgrade te nabavu opreme za proizvodnju. Time se rješava problem trenutnog nedostatka prostornih, tehničkih, tehnoloških i ljudskih kapaciteta za osiguranje daljnjeg razvoja poduzeća i jačanje konkurentnosti./ The project seeks to solve the existing state of business by investing in the reconstruction and upgrading of the existing business building and the procurement of equipment for production. This solves the problem of the current lack of spatial, technical, technological and human capacities to ensure the further development of enterprises and the strengthening of competitiveness.

Nabava opreme za proizvodnu halu (Ponovljeni postupak 3) / Procurement of the equipment for the manufacturing hall (Recurring procedure 3)
Vrsta nabave/ Type of procurement: Robe/ Goods
Datum objave/ Date of publication: 14.09.2018.
Rok za dostavu ponuda/ Bids submitting deadline: Najkasnije do 28.12.2018. do 12:00 po lokalnom vremenu / No later than 28.12.2018. until 12:00 local time

Linkovi za preuzimanje datoteka / Download links:
Obavijest o nabavi_Procurement notice
Dokumentacija o nabavi_Tender documentation
Prilog I. Ponudbeni list_Bid Sheet
Prilog II. Izjava ponuditelja_Tenderers declaration
Prilog III._Tehničke specifikacije_Technical specification_Grupa 1_Lot 1
Prilog III._Tehničke specifikacije_Technical specification_Grupa 3_Lot 3
Prilog IV._Troškovnik_Financial offer_Grupa 1_Lot 1
Prilog IV._Troškovnik_Financial offer_Grupa 3_Lot 3

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke EURO TIM d.o.o.

 

Kartično plaćanje